Skip to main content

TV - Basutbud

Basutud digitalt

DIGITAL-TV

* Vi har krypterat sändningarna för delar av det digitala basutbudet, vilket innebär att man måste ha ett programkort för att se märkta kanaler. Korten kostar 250 kr/st.

FÖLJANDE GÄLLER FÖR ATT KUNNA SE PÅ DIGITAL-TV:

För att få in vårt digitala basutbud måste nedanstående parametrar fyllas i: 

Startfrekvens: 314 MHz / 314000 kHz
Modulation: 64QAM
Symbolrate: 6875
Nätverksid: 41001

En digitalbox med stöd för standarden DVB-C och MPEG4 samt krypteringen CryptoGuard, eller en tv med inbyggd box (DVB-C och Mpeg4) och en CryptoGuard CA-modul. Mpeg4 innebär stöd för HD-TV. Äldre apparater och boxar saknar eventuellt detta stöd vilket innebär att man går miste om de kanaler som enbart sänds i HD-format. En digitalbox eller CA-modul kan du köpa hos någon av våra lokala TV-handlare.

Du behöver även ett programkort från oss att sätta i din digitalbox eller i din CA-modul. Digitalboxen skall stödja krypteringsstandarden Cryptoguard. Programkort kvitteras ut, idag mot en engångskostnad per kort om 250 kr, hos Köpings Kabel-TV.

Ladda hem kanalplan som PDF            Avtalsvillkor-TV

Basutbud analogt

ANALOG-TV

Vi sänder större delen av vårt basutbud även i analogt format, vilket gör oss unika i branschen. Det innebär att du kan se merparten av basutbudet även helt utan tillbehör i form av boxar och programkort. Anslut bara antennkabeln till din TV och gör en kanalsökning!

Ladda hem kanalplan som PDF