Skip to main content

V Golf ändrar pris

Den första oktober kommer priset på V golf att ändras från 129 kronor i månaden till 179 kronor i månaden.
Faktureringen för programpaket sker retroaktivt och prisjusteringen kommer att synas på fakturan som skickas i november månad.

  • Träffar: 1664