Skip to main content

Tillgänglighetsredogörelse

Köpings Kabel-TV AB står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur koping.net uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och kända tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi är medvetna om att denna webbplats inte är helt tillgänglig i enlighet med standarden WCAG 2.1 nivå AA. Vår ambition är att uppnå nivån på den nya webbplats som är under planering och uppbyggnad och kommer lanseras under 2023. Här kan du läsa mer om lagen: www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen

 Några av de problem vi känner till:

  • det går inte att navigera genom sidan med tangentbord
  • det finns innehåll med dålig kontrast
  • länkar är inte tillräckligt tydligt uppmärkta
  • bilder saknar textalternativ

Oskäligt betungande anpassning

Köpings Kabel-TV AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de delar som ännu inte uppfyller kravet på tillgänglighet. Då vi arbetar med att ta fram en helt ny webbplats som uppfyller alla tillgänglighetskrav kommer Köpings Kabel-TV AB inte att anpassa den nuvarande tekniska plattformen och dess innehåll.

Kontakta oss

Om du behöver ta del av innehåll på vår webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

 

 

 

 

 

  • Träffar: 1881

Fiber i Himmeta Bro med omnejd

Fiber i Himmeta Bro med omnejd

Ett stort och omfattande projekt med att förse boende i Himmeta med fiber är nu klart.

Tillsammans med byalaget Himmeta-Bro har projektet arbetats fram under en längre period. Byalaget har lagt ner ett gediget jobb ända från början. Allt ifrån att få markägare att upplåta sin mark till fiberdragning, till att få alla boende med "på tåget". Det har hållits ett flertal möten för alla inblandade samt krävt en hel del pappersarbete med ansökningar och tillstånd av olika slag innan själva genomförandefasen av projektet kunde påbörjas.

Beviljat projektstöd

Den 25 januari 2016 beviljades Köpings Kabel-TV AB av Länsstyrelsen i Västmanlands län projektstöd för fiberbaserade bredbandsnät i Himmeta Bro med omnejd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Genomförande i flera etapper

Efter beviljande av projektstödet påbörjades en upphandling av totalentreprenad "Fiberförläggning Himmeta-Bro". Av olika anledningar delades Fiberutbyggnaden in i tre etapper enligt följande:

  • Etapp 1, Himmeta Bro, färdigställdes våren 2017
  • Etapp 2, Himmeta väst, färdigställdes sommaren 2017
  • Etapp 3, Himmeta öst, färdigställdes höst 2017

En av anledningarna till uppdelningen var bland annat att ge mindre företag möjlighet att lämna anbud på en totalentreprenad. I området Himmeta Bro hade också Telia meddelat att ADSL skulle läggas ner så där var behovet av fiber mest akut och därför blev det området prioriterat som etapp 1.

Under arbetets gång har löpande kontroller och besiktningar genomförts och den 6 februari 2018 godkändes alla tre etapper vid en slutbesiktning.

Tack vare projektet är nu (april 2018) 355 st anslutna till fiber, vilket motsvarar cirka 95% av de permanentboende i projektområdet.

Läs mer …Fiber i Himmeta Bro med omnejd

  • Träffar: 4024

Startsida

AKTUELL DRIFTINFORMATION

FIBERRIKT OCH NÄRPRODUCERAT

Läs mer

Nyheter

Ändrade öppettider 22-23 april

På grund av utbildning kommer vår kundtjänst ha ändrade öppettider den 22/4-23/4,

Läs mer


Återvinn med oss

Vi på Köpings Kabel-TV AB strävar aktivt efter att göra en positiv inverkan på miljön och samhället. Vi är stolta över att vara ISO-certifierade, vilket bekräftar vår höga ambitionsnivå när det gäller kvalitet och hållbarhet.

Läs mer


Prisjustering bland V:s Programpaket

Från och med 1 februari 2024 kommer V:s programpaket att ändra priser.

Läs mer


Vi vill veta vad du tycker

Just nu genomför vi på Köpings Kabel-TV en kundundersökning.

Läs mer

Fiber i Himmeta Bro med omnejd

Ett stort och omfattande projekt med att förse boende i Himmeta med fiber är nu klart.

Läs mer

Läs om vår fiberutbyggnad

Upptäck fördelarna och satsa på en framtidssäker teknik. Vid en installation av fiber från Köpings Kabel-TV AB kan vi inte bara erbjuda dig ett fantastiskt kanalutbud med film, sport och dokumentärer i HD-kvalité utan också bredband med en hastighet upp till 1000 Mbps i båda riktningarna. Dessutom kan vi erbjuda IP-telefoni till ett lågt pris.

Läs mer

Läs mer …Startsida

  • Träffar: 1537329