Skriven .

Information till våra TV-kunder

Köpings Kabel-TV bäddar för framtiden

Genom ett samarbetsprojekt tillsammans med ett antal andra aktörer i TV-branschen kommer Köpings Kabel-TV AB framöver att kunna erbjuda bättre och modernare TV-tjänster för att möta marknadens förväntningar. Som ett led i detta har ett nytt bolag bildats vid namn, Köpings Kabel-TV Media AB. På sikt kommer samtliga TV- och programkortsavtal att flyttas över till det nya bolaget. Information gällande den exakta tidpunkten för övergången återkommer vi till i god tid innan den blir verklighet.

Vad innebär detta för dig som TV-kund?

Du som är TV-kund behöver inte göra något alls, avtalspartflytten sker automatiskt och TV samt programkort kommer att fungera som tidigare. Enda skillnaden är att den nya avtalsparten kommer att vara Köpings Kabel-TV Media AB. Din faktura kommer även efter övergången att ha Köpings Kabel-TV AB som avsändare, då Köpings Kabel-TV AB debiterar TV-tjänster på uppdrag av Köpings Kabel-TV Media AB (vilket kommer att framgå på fakturan). Därmed behöver du som TV-kund inte göra några förändringar oavsett om du har e-faktura, pappersfaktura eller autogiro.

Om du behöver support eller vill göra förändringar i ditt TV-utbud, till exempel lägga till/ta bort kanaler eller beställa/ta bort programpaket, så gör du även fortsättningsvis detta genom att kontakta oss på Köpings Kabel-TV AB eller använder dig av Mina sidor på vår hemsida.

Observera att ingen annan del eller verksamhetsgren påverkas. Köpings Kabel-TV AB kommer att finnas kvar precis som tidigare med leverans av bland annat bredband och IP-telefoni.

Varför görs förändringen?

Tack vare överflytten till Köpings Kabel-TV Media AB skapas bättre möjligheter för att framöver kunna utveckla mer flexibla och mer efterfrågade TV-tjänster. Nya tjänster kommer vi att informera om längre fram. Tills vidare gäller nuvarande TV-utbud.

Om Köpings Kabel-TV Media AB

Köpings Kabel-TV Media är en del av ett samarbete för att kunna möta marknadens förväntningar och erhålla bättre villkor för leverans av framtidens TV-tjänster.