Skriven .

Felaktiga kreditfakturor utskickade till dig som kund

Ni som får en kreditfaktura med fakturadatum 2020-08-24 från Köpings Kabel-TV AB ska bortse från denna faktura, dessa har gått ut felaktigt från systemet.

Vi beklagar det inträffade och det eventuella besvär det åsamkat dig som kund.