Ekonomi

Köpings Kabel-TV AB är ett helägt dotterbolag till Köpings Bostads AB. Våra siffror framgår av KBABs Årsredovisning, se här nedan. 

Det går också bra att kontakta oss på telefon, ekonomichef Fredrik Sjudin tel 0221-25024 eller marknadschef Lena Ekman 0221-25033.

Klicka här för att läsa årsredovisning 2013 digitalt.

VD har ordet

2013 har för min egen del varit ett mycket intressant år. Som nytillträdd VD har jag fått möjligheten att lära känna både medarbetare och kunder. Jag har hunnit med en del hembesök hos bostadshyresgäster och träffat många av våra duktiga medarbetare. Min förhoppning är att jag i mån av tid skall kunna besöka fler hyresgäster och jag kommer framöver att försöka vara ute på fältet så mycket som min tid tillåter!

ENERGI
Vi har under året arbetat med formerna för hur vi ska kunna förbättra arbetet med energieffektivisering i våra fastigheter och framförallt med att skapa delaktighet i och utanför organisationen. Bland annat har vår egen driftpersonal fått en större påverkan och möjlighet  att kunna bidra med viktiga kunskaper om fastigheterna. Vi har bjudit in fastighetssamordning (kommunen) att delta i energigruppens arbete. Arbetet kännetecknas av planering och genomförande av åtgärder samt naturligtvis uppföljning av utfall. Vi vill helt enkelt bli bättre i vårt energiarbete.

Under året har också en energicontroller anställts. Energicontrollerns uppgift är att presentera statistik så att rätt åtgärd vidtas vid beslut om energieffektiviseringar. Även arbetet med beteendet kring energi i bostäder, lokaler och skolor är en viktig del.

Detta ger ett bra underlag  för att uppnå klimatplanen som Köpings kommun beslutade om under 2013 vilket kortfattat innebär att 20 % av energianvändningen skall minska från 2009 till 2020.

KÖPINGS KABEL-TV
För att framtidssäkra vårt nät fortsatte Köpings Kabel-TV AB utbyggnaden av fiber under det gångna året. Det var både befintliga och nya villaägare som fick fiber installerat och intresset ökar hela tiden.

TEKNISKA FÖRVALTNINGAR
Nu finns kommunens tekniska förvaltningar i samma byggnad på Kristinelundsvägen 4. Fastigheten  totalrenoverades för att anpassas till verksamheterna. I slutet av 2013 flyttade tekniska kontoret, miljökontoret och stadsarkitektkontoret in i nya fina lokaler.

FRAMTIDENS BOENDE
Planeringen av nya bostäder fortskrider enligt planen. Vi har gjort ett flertal studiebesök på andra orter för att studera pågående nyproduktion av liknade hus som är planerade i Köping.
Arbetet med ändringen av detaljplanen för bostäder pågick under 2013 och har idag när detta skrivs vunnit laga kraft. Mot slutet av året påbörjades projekteringen som beräknas vara klar till våren 2014. En viktig del för att bereda plats för nybyggnation är kommunens sanering av marken som inleddes under hösten 2013. Lyckligtvis innebar den varma vintern 2013/ 2014 att arbetet med sanering kunde fortsätta utan avbrott på grund av snö och tjäle i backen.
Efterfrågan på tillgängliga, centrala lägenheter är stor och för att säkerställa att vi bygger rätt typ av hus, har vi skickat ut enkäter för att bland annat undersöka vilka storlekar som är mest intressanta för de som står i kön. Svaret som gavs var att de allra flesta vill ha 3 rum och kök. Glädjande nog kan vi också konstatera att svarsfrekvensen är mycket god när vi går ut med förfrågningar vilket borgar för att vi har många i vår kö som är intresserade av att flytta in i våra nyproducerade hus så småningom.

Köping, i mars 2014
Peter Landin
VD