alt

Köpings Kabel-TV AB är ett helägt dotterbolag till Köpings Bostads AB. Våra siffror framgår av KBABs Årsredovisning, se här nedan. 

Det går också bra att kontakta oss på telefon, ekonomichef Fredrik Sjudin tel 0221-25024 eller marknadschef Lena Ekman 0221-25033.

Årsredovisning 2012 kan laddas hem här i PDF-format

VD har ordet

När vi nu summerar 2012 års räkenskaper och händelser, kan vi konstatera att ett händelserikt år är till ända. Vi har påbörjat och slutfört renoveringen av Kvarngatan 3 och håller på med renoveringen av Kvarngatan 5. Vi fick också under festliga former ta emot vårt efterlängtade miljöcertifikat i slutet av januari 2013 och miljöarbetet fortsätter nu enligt plan med ständiga förbättringar.

Under året har vi också arbetat fram en förädlingsplan för samtliga fastigheter. Bakgrunden till detta är dels att vi enligt de nya redovisningsreglerna måste redovisa alla underhållsåtgärder på en mer detaljerad nivå, dels att vi vill planera vårt underhåll och våra investeringar på ett mer strukturerat sätt. Från och med nästa årsredovisning kommer våra fastigheters värden och våra investeringar att redovisas på ett mer detaljerat sätt i enlighet med de nya K3-reglerna i bokföringslagen. 

Vi har under året också tagit fram en uppdaterad omvärldsanalys som används som underlag i vårt fortsatta planeringsarbete. Omvärldsanalysen har satt fokus på en hel del av framtidens utmaningar, t.ex. behovet av fler tillgängliga lägenheter. Vi måste också planera för att rekrytera ett stort antal nya medarbetare för att möta våra pensionsavgångar.

Inom vårt helägda dotterbolag Köpings Kabel-TV AB har vi tagit ett strategiskt beslut om att successivt byta ut våra koaxialkablar mot fiber och på detta sätt framtidssäkra vårt nät. Vi har fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och har under året också sjösatt ett antal nya programpaket, bl.a. ett nytt koncept som innebär att man kan välja från en palett av kanaler och själv sätta samman ett programpaket bestående av fem eller tio favoriter.

Vi har också beslutat att köpa in en ny fastighet, Nordlund inom kv Anund 2. Fastigheten innehåller sammanlagt 47 lägenheter, personalutrymmen och samlingssal. Hela fastigheten blockförhyrs av Köpings kommun. Kommunen hyr sedan ut lägenheterna som servicelägenheter.

Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare, hyresgäster och kunder, styrelse och andra samarbetspartners för dessa spännande och utvecklande år, Jag kommer efter drygt fyra år som VD att gå vidare till andra sysslor.

Köping, i februari 2013

Fredrik Millertson