Ekonomi

Köpings Kabel-TV AB är ett helägt dotterbolag till Köpings Bostads AB. Våra siffror framgår av KBABs Årsredovisning, se här nedan. 

Det går också bra att kontakta oss på telefon, ekonomichef Anna Karlsson tel 0221-25024 eller marknadschef Lena Ekman 0221-25033.

Klicka här för att läsa årsredovisning 2014 digitalt.

VD har ordet

Mycket av arbetet 2014 har präglats av genomlysning av vårt arbetssätt och sätta upp mål för verksamheten. Vi har också säkerställt att personalen är delaktiga i målarbetet. Under september genomförde vi en kundundersökning, och vi har därefter arbetat med åtgärder med anledning av resultatet. Under året som gått har vi också haft fokus på planering inför nya bostäder.

HYRESGÄSTUNDERSÖKNING
Under hösten 2014 genomfördes en hyresgästundersökning. Denna gång frågade vi hälften av hyresgästerna vad de tycker om vår service och våra produkter. Årets resultat visar att vårt sammanvägda serviceindex gått ner cirka 3 %, vi hade samma tapp på produktindex. Under hösten påbörjades arbetet med att analysera resultatet på fastighetsnivå för att nu systematiskt arbeta med förbättringsåtgärder.

Vi informerar nu i trapphusen vilka åtgärder som kommer att vidtas, dels per omgående, dels vad som händer på lite längre sikt. För oss är resultatet av hyresgästundersökningen ett viktigt mått och en viktig parameter när vi utvärderar och planerar för kommande underhåll. Det är också en viktig planering för organisation och arbetssätt.

BOSTADSMARKNADEN OCH NYPRODUKTION
Vi har nu i princip alla lägenheter uthyrda, de tomma lägenheter som finns är tomställda på grund av kommande ombyggnation.  Vi märker av en stor efterfrågan och många står i vår bostadskö. Vi har också många som anmäler intresse så snart en lägenhet blir ledig.

Under året har arbetet med planeringen av nya bostäder fortsatt inom kv. Hake. Med tanke på den stora efterfrågan gjordes en förändring från planen att bygga 60 bostäder till att omfatta ca 80 bostäder i två huskroppar om 8 våningar vardera. Detta har också gjort att vår markplanering fick göras om då det behövs fler p-platser. Byggnationen blir dessutom mer kostnadseffektiv med fler bostäder. Arbetet med att se över antalet bostäder innebar en tidsförskjutning av projektet men i november 2014 kunde avtal tecknas med NCC. Första spadtaget togs den 9 februari 2015 och arbetet med mark- och grundberedning är nu påbörjat. Vi planerar att påbörja uthyrningen under hösten 2015 och inflyttning är planerad till sommaren 2016.

Många har naturligtvis varit inblandade och engagerade i projektet med planeringen av nya bostäder och det kommer fortsättningsvis att innebära mycket engagemang i processen med detaljprojektering och övrig planering.

Jag upplever att det finns en glädje och stolthet över att vi kommit en bit på väg med nyproduktion i Köping!

Köping, i mars 2015
Peter Landin
VD