Ekonomi

Köpings Kabel-TV AB är ett helägt dotterbolag till Köpings Bostads AB. Våra siffror framgår av KBABs Årsredovisning, se här nedan.

Det går också bra att kontakta oss på telefon, ekonomichef Anna Karlsson tel 0221-25024 eller marknadschef Lena Ekman 0221-25033.

Klicka här för att läsa årsredovisning 2015 digitalt.

VD har ordet

HYRESGÄSTUNDERSÖKNING
Mellan åren 2010 – 2014 sjönk vårt serviceindex med 3 %. Jag kan nu med glädje konstatera att våra ansträngningar med att vara ett mer kunddrivet företag har gett resultat under 2015, vi har nu tagit oss tillbaka på samma nivå som 2010 och har nu uppnått ett serviceindex på 80,5 %.

Vi fortsätter på den inslagna vägen med att lyssna på och återkoppla till våra hyresgäster. Vi anslår i trapphusen om vilka åtgärder som kommer att vidtas, dels per omgående, dels om vad som händer på lite längre sikt i just deras fastighet.
På vår hemsida och i vår omtyckta hyresgästtidning Bo-Bladet beskriver vi hur vi uppfattar resultatet och vilka förbättringar vi kommer att arbeta med under året. För oss är resultatet av hyresgästundersökningen ett mycket viktigt mått och en viktig parameter när vi utvärderar och planerar för kommande underhållsåtgärder. Det ger oss också en viktig återkoppling på hur vår service och vårt bemötande upplevs av våra hyresgäster.

Vi ser kontinuerligt över arbetssättet för att på bästa sätt tillfredsställa våra hyresgästers krav och förväntningar på oss. Vi har under året framförallt arbetat med att tydliggöra ansvarsområden och att delegera ansvaret ut i organisationen för att på så sätt komma närmare våra hyresgäster. Vi tror att detta kommer att medföra en ökad trygghet och en snabbare service. Återkoppling och möjligheten till boinflytande för våra hyresgäster kommer också att gå smidigare och snabbare när vi får en mer områdesbaserad personal

BOSTADSMARKNADEN OCH NYPRODUKTION
Vi har en hög efterfrågan på våra lägenheter, i somras hade vi mellan 50-60 intressenter som anmälde intresse när vi fick en ledig lägenhet och på senhösten hade vi uppemot 90 intressenter som hörde av sig när lediga lägenheter annonserades i vårt kösystem.

Under året har arbetet med byggande av framtidens boende i kvarteret Hake kommit ingång, vi tog första spadtaget i februari 2015. Husen har tornat upp sig under hösten och nu nått sin fulla höjd på åtta våningar. I oktober startade vi uthyrningen och redan de första dagarna ringde väldigt många angelägna intressenter för att ställa sig i kö för att flytta in på Hake. Efter en vecka stängde vi denna kö och hade då ca 290 intresserade i kön. I skrivande stund är 77 lägenheter av 81 uthyrda. Inflyttning i husen kommer att ske i två etapper, den 1 juli och den 15 september 2016.

Vi planerar och möjliggör för ytterligare nybyggnation invid kvarteret Hake vilket innebär att det kan byggas ytterligare lägenheter förutom de 81 lägenheter som är under uppförande. Det betyder att ytterligare ca 60 lägenheter kan byggas på samma område och totalt kommer då den nya stadsdelen innehålla ca 140 nyproducerade lägenheter.

Inom Köpings Kabel-TV AB har vi under 2015 tagit ett större steg mot målet att installera fiber på landsbygden för ca 300 hushåll i Himmeta.Planering av projektet sker tillsammans med ett aktivt byalag och sträcker sig fram till 2018 innan det är helt klart. Himmeta ligger ca 7 km från tätorten.

FRAMÅT
KBAB fyller 100 år 2017 och det är värt att fira! Planering för firandet pågår, men vi arbetar också med vad vi som bolag vill stå för och uppfattas som 2017. Vi fortsätter arbetet för att ha hyresgäster som trivs med att bo hos oss och med att välja hållbara och långsiktiga lösningar. Förhoppningsvis kommer det att märkas!

Väl mött

Köping i mars 2016
Peter Landin
VD