Skip to main content

Sekretess & integritet

Copyright

Allt material på vår webbplats (www.koping.net) är copyrightskyddat av Köpings Kabel-TV AB. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade enligt Bernkonventionens bestämmelser. För att använda material från vår webbplats krävs ett skriftligt tillstånd från Köpings Kabel-TV AB. För att ansöka om tillstånd till att använda delar av vår webbplats, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Alla andra varumärken som omnämns på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.

Cookies

Från den 25 maj 2018 gäller General Data Protection Regulation (GDPR). Enligt den lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.

Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära. På Köpings Kabel-TV ABs webbplats används för närvarande bara den temporära typen, så kallade sessionscookies. Vid besök på Köpings Kabel-TV ABs webbplats skickas cookien mellan användarens dator och Köpings Kabel-TV ABswebbserver för att bland annat underlätta navigering.

Sessionscookien försvinner efter avslutat besök.

Webbplatsen använder även cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen kan begränsas.

Allmän information om cookies och om lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se

Integritet & personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU att följa den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Den ersätter PUL (personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men en förändring är att vi behöver ditt godkännande för att få använda dina uppgifter, trafikdata och för att marknadsföra oss mot dig och förbättra våra tjänster och nät. Vi värnar om din personliga integritet och vill gärna att du läser vidare så att du får veta mer.
Ett av syftena med GDPR är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Den innerhåller även regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Ett annat syfte med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU.

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter för Köpings Kabel-TV AB är vårt moderbolag Köpings Bostads AB (Organisationsnummer 556014-9758).

Vad är personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Exempel på personuppgifter är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adressinformation
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Vad använder vi uppgifterna till?

Vår behandling/användning av personuppgifter som lämnats av dig som kund, är till för att leverera den tjänst du prenumererar på, hantera felanmälningar och service vid kontakt med oss samt för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund efter att avtal har skrivits.
Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra elektronisk kommunikation från och till din bredbandsuppkoppling eller IP-telefonitjänst.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter och trafikdata:

 • när du nytecknar abonnemang på TV, bredband eller IP-telefoni
 • när vi gör kreditupplysning vid nytecknande av abonnemang
 • från tredje part vid användande av register som är kopplade till folkbokföring
 • när du kopplar upp dig via vår bredbandstjänst
 • när du ringer ett IP-telefonsamtal, samtalets längd och tidpunkt
 • när du använder e-post- eller webbtjänster via Köpings Kabel-TV AB
 • när du loggar in och hanterar dina tjänster via Mina Sidor
 • när du gör en felanmälan eller bokar tid för service
Hur behandlar vi uppgifterna?

I lagen finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Det finns grundläggande principer för behandling och krav på rättslig grund, det vill säga att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Vi måste ha ett tydligt ändamål och syfte för att kunna lagra uppgifterna. De ska vara korrekta, uppdaterade och förvaras på ett säkert sätt. Exempel på en laglig grund är det avtal du ingått och ett samtycke från dig som abonnemangsinnehavare vid undertecknande, berättigat intresse för support och felavhjälpning vid kontakt med oss samt en rättslig grund i förhållande till rådande lagstiftning. Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som tjänsten avser.

Vi arbetar fortlöpande med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd av information, IT-infrastruktur, Köpings Kabel-TV AB:s interna och publika nätverk, samt våra tekniska anläggningar.

Vi lämnar ibland ut dina personuppgifter till samarbetspartner. Till exempel, om du tecknar ett abonnemang för TV och/eller programpaket genom Köpings Kabel-TV AB för några av de kanaldistributörer och mediehus vi är återförsäljare av, t ex Visat, Discovery Networks eller C More. Dessutom lämnar vi ut uppgifter för den IP-telefonitjänst via Gotanet vi är återförsäljare av. Vidare kan vi även lämna ut dina uppgifter till olika entreprenörer för arbeten och support som vi själva inte utför. Vi följer också rådande lagstiftning beträffande utlämnande av IP-uppgifter på begäran från myndighet, eller enligt Ipred-lagen till rättighetsinnehavare, om misstanke om brott föreligger.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året, efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Vad sker när vi inte behöver ha uppgifterna längre?

Gallring av personuppgifter samt radering av trafikdata sker efter det att ett avtalsförhållande har avslutats eller enligt gällande lagstiftning.