Skip to main content

Om företaget

Vår tidigare ägare, Köpings Bostads AB, insåg redan i mitten av 1980-talet att bolagets hyresgäster borde ges möjlighet att ta del av de nya satellitkanaler som då började distribueras via olika kabel-TV-nät. Utbyggnaden av de svenska kabel-TV-näten koncentrerades då i första hand till de större tätorterna, vilket innebar att Köping, som inte var tillräckligt kommersiellt intressant, kom att hamna långt ner på prioriteringslistan. I detta läge bestämde sig Köpings Bostads AB, efter samråd med kulturnämnd och kommunstyrelse, att i egen regi bygga det kabel-TV-nät som därefter byggts ut till ett komplett stadsnät. Till skillnad mot flertalet stadsnät i landet har Köpings stadsnät byggts utan vare sig kommunala-, statliga-, eller EU-medel.

Successivt har också ett stort antal privata hyresvärdar och villaägare anslutits till Köpings stadsnät och Köpings Bostads AB beslöt år 1991 att överföra hela verksamheten till ett helägt dotterbolag och Köpings Kabel-TV AB bildades.

I början av 1990-talet påbörjades försök och experiment med dataöverföring över kabel-TV-nät mellan Köpingskommuns minidator AS400, med överföringshastigheter på 64 kbit/s. I mitten av 1990-talet utökades försöket att omfatta även kommunikation för privatpersoner av det då ganska okända Internet. Försöket slog väl ut och de första externa Internetkunderna anslöts omkring 1995.

Vi har mångårig erfarenhet av fibertekniken och anslöt redan under 90-talet flera av Köpings kommuns förvaltningar till vårt fibernät. Den första villan anslöts via fiber redan 2006.

2009 utökades vårt täckningsområde till att omfatta även Kungsörs kommun och vi har sedan ett antal år tillbaka jobbat aktivt med att även ansluta fastigheter på landsbygden till vårt fibernät.

Från den 1 januar 2023 ägs Köpings Kabel-TV AB av Köping Rådhus AB. Det betyder att vi numer är ett systerföretag till vår tidigare ägare Köpings Bostads AB.

Vi är idag 9 personer anställda i Köpings Kabel-TV AB, merparten support- och systemtekniker samt kundmottagare. Vi köper också vissa administrativa tjänster från vårt systerbolag.

Företagets säte finns i Köping. Organisationsnummer: 556416-0769

Styrelse

Köping Rådhus AB äger Köpings Kabel-TV AB till 100%. Därför utser kommunfullmäktige vår styrelse.

Ordinarie ledamöter
Börje Eriksson (S) ordförande
Andreas Trygg (V) vice ordförande
Anna Eriksson (S) ledamot
Maria Liljedahl (SD) ledamot
Glenn Jaasund (M) ledamot

Ersättare
Birgitta Andersson (C)
Lennart Ångman (KD)
Thomas Smedberg (S)
Martin Lundkvist (SD)
Fredrik Andersson (VF)

Revisorer
Johan Tingström, auktoriserad revisor
Peter Söderman, auktoriserad revisor